Regler för drönare

Hur man flyger en drönare lagligt

Även om drönare har funnits i flera år nu, är det på senare tid som man faktiskt börja ta reglerna seriöst. Med en uppsjö av lättstyrda drönare som är väldigt prisvärda kan numera vem som helst gå och köpa sig en drönare och börja flyga på nolltid. Detta innebär att risken för olyckor med drönare har ökat markant på senaste året. Stockholms lokala flygplats, Bromma flygplats har t.ex. blivit avstängd flera gånger p.g.a just drönare.

Tyvärr gör dom flesta butikerna ett mindre bra jobb när det kommer till upplysning om regler för drönare i Sverige, så det kanske inte är så konstigt att regler bryts hit och dit.

I dagsläget krävs det ingen drönar licens för att få flyga, och ska du bara flyga drönaren utan att filma eller fotografera behöver du inte oroa dig. Om du däremot planerar på att filma eller fotografera och använda din drönare i kommersiellt syfte så väntar ett hav av olika regler och lagar som du måste ta hänsyn till.

Stöter du på några ord som du inte förstår hänvisar vi till vår ordlista.


Viktig information: Numera har Lantmäteriet tagit över Försvarsmaktens jobb och du kommer behöva skicka in varje video eller foto du vill sprida till Lantmäteriet. Har du tid kvar på din självgranskningsrätt från Försvarsmakten gäller den tills den går ut. Om du planerar att bara använda dina bilder privat, t.ex. som på en tavla i hemmet behöver man inget tillstånd. Arbetar du professionellt och får en kund som vill använda ditt material är det kunden som ska ansöka om spridningstillstånd, inte du. Kort sammanfattat är det personen som planerar att sprida innehållet som måste ansöka om tillståndet.

Allt material som skickas in till Lantmäteriet kommer framöver arkiveras. Upphovsrätten gäller fortfarande här, alltså kommer ingen kunna använda dina klipp eller bilder utan din tillåtelse.


Vett och drönaretikett

Som nybörjare kan det vara svårt att avgöra vad som räknas som sunt förnuft eller inte, därför har vi skrivit ner vad vi (och även transportstyrelsen) anser vara sunt förnuft. Vill du göra något specifikt med din drönare men vet inte om det är lagligt, avstå från att göra detta!

Vi på Drönar Centralen vill att du som blivande pilot ska lära dig att flyga så ansvarsfullt som möjligt, så se till att läsa allting här riktigt noga för att undvika eventuella olyckor.

Flyg så du alltid ser din drönare

När du är ute och flyger så är det väldigt viktigt att du alltid har 100% koll på vart din drönare befinner sig, även om du flyger med en drönare som har kamera. Det betyder att du absolut inte ska flyga bakom byggnader eller objekt som skymmer sikten, du kan aldrig veta vad som befinner sig bakom. Transportstyrelsen rekommenderar att du inte flyger högre än 120 meter och inte längre 500 meter bort från dig. Som tur är dessa ”begränsningar” väldigt generösa och det är sällan du kommer flyga så långt bort såvida du inte flyger FPV.

Håll avståndet till allt som är levande

Som drönarpilot får du absolut inte utsätta andra människor för fara när du flyger. Det betyder att du ska hålla så långt avstånd som möjligt, vi rekommenderar att du är minst 50 meter bort från allt levande, både människor och djur. Det betyder dock inte att det blir automatiskt okej att flyga 60 meter ovanför en folkmassa. Flyg heller inte på platser där människor kan dyka upp spontant utan förvarning, som t.ex. golfbanor. Det gäller även bilar och bilvägar.

Visa hänsyn till andra

Även om du flyger på säkert avstånd från människor så får du inte glömma att en drönare låter enormt mycket.  Försök att därför avgöra om oljudet kommer störa någon i närheten, det är självklart lite av en definitionsfråga det här, eftersom olika människor störs olika lätt. Att flyga mitt på dagen nära ett bostadsområde är acceptabelt, att flyga på samma ställe kvällstid är inte uppskattat.

Lagar och regler som måste följas

Det här är alltså riktiga regler och inte etikett, bryter du mot dessa regler kan du riskera böter eller i värsta fall fängelse. Vi uppmanar att du som nybliven drönarpilot alltid följer reglerna, för ditt eget bästa och för att inte smutskasta hobbyn. Ju mer regler piloter bryter, desto svårare kommer det bli att flyga i framtiden. Glöm inte att en drönare måste följa alla lagar och föreskrifter som finns för luftfart.

Flyg inte inom flygplatsens kontrollzoner

Alla flygplatser i Sverige har en så kallad kontrollzon, storleken på dessa kontrollzoner varierar och bli inte förvånad om zonen sträcker sig flera mil. Det är förbjudet att flyga inom en aktiv kontrollzon utan tillstånd, dom piloterna som gör det är även dom som får flygplatserna avstängda. Vill du flyga i en aktiv kontrollzon utan tillstånd kan du göra efter flygplatsen har stängt, dessa tider kan du få reda på genom att ringa till flygplatsens kontor. Vi rekommenderar Luftfartsverkets drönarkarta, här kan du se alla kontrollzoner i Sverige. Alla markerade zoner är kontrollzoner och du får absolut inte under några omständigheter vistas där.

Skaffa rätt tillstånd för rätt ändamål

I vissa fall krävs det att du ansöker om ett tillstånd från transportstyrelsen för att få flyga din drönare. Om du bara planerar på att flyga på landet eller leka runt på baksidan behöver du inte oroa dig, men om du däremot har större planer för din drönare kommer du troligtvis behöva söka tillstånd för ett av följande:

För att flyga utom synhåll

Om du planerar på att flyga utom synhåll, alltså bakom objekt som skymmer sikten eller längre bort än 500 meter måste skaffa ett tillstånd för det. Om du flyger och orienterar dig med hjälp av drönares FPV kamera (kameran visar det drönaren ser live) måste du också söka tillstånd om det, det räcker tyvärr inte att säga att man har full uppsikt med hjälp av kameran.

För att använda din drönare på speciella uppdrag

Du som tjänar pengar genom att flyga din drönare på ett eller annat sätt, måste ansöka om ett tillstånd för det från Transportstyrelsen. Du måste även ansöka om tillstånd om drönaren ska användas för forskning eller andra slags uppdrag. Är du osäker om du behöver ett tillstånd kan du fråga Transportstyrelsen.

För att flyga på begränsade områden

Det är inte bara flygplatser som är begränsande, platser nationalparker, fängelser och kärnkraftverk är också begränsade. För att flyga på dessa platser krävs det tillstånd från transportstyrelsen och i många fall även markägaren.

För att publicera eller sprida bilder och videoklipp

Om du planerar på att dela med dig av dina bilder på t.ex. social media krävs det att du får ett godkännande från Försvarsmakten för detta. Numera är det Lantmäteriet som har hand om detta. Varje video eller fotografi som du planerar att sprida på ett eller annat sätt måste skickas in till Lantmäteriet för granskning. Fotograferar eller filmar du åt t.ex. en kund är det upp till kunden att fixa spridningstillstånd.

Det är fortfarande mycket som är oklart

Mycket av lagarna och reglerna som står här kan ändras inom en snar framtid. Det är mycket i görningen just och det är många faktorer som påverkar vad som är tillåtet eller inte. Vi har olika statliga organisationer som måste kommunicera med varandra för att komma fram till ett beslut. Vi på Drönar Centralen håller tät koll på vad händer inom lagstiftningen och försöker hålla hemsidan så uppdaterad som möjligt.