De senaste regleringarna och lagarna kring drönarflygning

Sedan den 1 januari 2021 finns uppdaterade regler för flygning med drönare. Reglerna gäller inom hela EU. Men de omfattar inte drönare som enbart används inomhus. De nya regleringarna kan sammanfattas i tre punkter.

  1. Alla som flyger drönare måste ha drönarkort. Det kan man få efter en nätbaserad utbildning som man skrivit ett godkänt prov för. Efter godkänd utbildning blir man fjärrpilot.
  2. Vid varje flygning måste det finnas en ansvarig operatör som tar ansvar för att flygningen sker på ett säkert sätt och att fjärrpiloten har rätt kompetens för flygningen.
  3. Både provet och ansökan till operatören görs på Transportstyreslens hemsida.

De nya reglerna delar också in drönare i olika kategorier baserad på risknivå. Klasserna är öppen, specifik och certifierad kategori. För öppen kategori med en drönare som väger under 25 kilo behövs inget tillstånd – bara drönarkörkort.

För flytningen i öppen kategori finns där fyra grundregler. Dessa är:

  1. Flyg inte utom synhåll
  2. Flyg inte högre än 12 meter, om där inte är hinder i vägen som du måste ta dig över.
  3. Flyg inte över folk på ett sätt som kan vara farligt för andra.

Drönare måste vara CE-märkt och C-klassad. Klassificeringarna måste vara utmärkta på drönaren.

Om du önskar flyga på annat sätt än vad som här beskrivits måste man ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen. Då kommer du att kunna flyga i antingen en specifik eller certifierad kategori.

Notera också att det är särskilda regler som gäller vi flygplatsers kontrollzoner.

Fotografering med drönare

Att fotografera med drönare kräver inte något särskilt tillstånd enligt kameralagstiftningen. Både dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagens regler måste dock följas. Om personer kan identifiera med bilder som tagits blir fotografen personuppgiftsansvarig för de “personuppgiftsansvarig” för det som fångas av kameran. Det betyder att den ansvarig måste uppfylla de krav som framgår av författningarna: till exempel måste man informera om bevakningen och ange kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Om man däremot flyger drönare på en sådan hög höjd att personer som har i bild inte går att identifiera så händer inget. I detta fall gäller varken kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen.

Du gillar kanske också...